VvE
Energie
Subsidie voor VvE’s

Subsidie voor VvE’s

Wil je jouw VvE verduurzamen? Vraag subsidie aan voor professionele begeleiding van dit project.

Als Vereniging van Eigenaren moet je verduurzamen altijd samen doen. Dat is vaak extra ingewikkeld. Maar het heeft ook extra veel effect. Want je verduurzaamt in een keer meerdere woningen. Daarom heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel subsidie voor VvE’s die willen verduurzamen. Krijg tot €17.500 terug voor advies op maat en begeleiding van de maatregelen.

Een erkend adviseur

Een erkend adviseur kan het energiegebruik of de bouwkundige staat van een pand of appartementencomplex doorlichten. Naar aanleiding van dit advies kunnen er verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd worden. Na het advies en de keuze van de maatregelen worden de werkzaamheden gestart. Dit kan een complex traject zijn. Denk aan passende partijen zoeken en benaderen, offertes opvragen en het proces begeleiden. Meestal kunnen de adviesbureaus hier ook een rol in spelen.

Subsidie bij verduurzaming VvE

De maatregelen om te verduurzamen kunnen een VvE veel geld kosten. Gemeente Krimpen aan den IJssel wil VvE’s daarom tegemoet komen met de subsidieregeling ‘Verduurzaming Verenigingen van Eigenaren’. Voor het adviserings- en/of begeleidingswerk kan een VvE een subsidiebedrag van maximaal € 17.500 inclusief btw aanvragen.

Subsidie Verduurzaming VvE’s aanvragen

Je vraagt deze subsidie met je E-herkenning aan via de website van de gemeente.

Voor wie is deze subsidie?

Voor VvE’s in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Voorwaarden

 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend verstrekt aan VvE’s in Krimpen aan den IJssel;
 • Alle adviserings- en/of begeleidingswerkzaamheden dienen door een gecertificeerd maatwerkadviesbureau te worden uitgevoerd. De subsidie kan gedeeltelijk of geheel worden geweigerd indien dit niet gebeurt;
 • Er wordt alleen subsidie verleend als een bewijs overlegd wordt waaruit blijkt dat één of meerdere maatregelen uit het advies uitgevoerd is of uitgevoerd gaat worden;
 • Er wordt alleen subsidie verleend wanneer de adviserings- en/of begeleidingskosten niet eerder gestart zijn dan een jaar voor de datum van de aanvraag. Deze aanvraagtermijn is bepaald in afwijking van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 waarin is vastgelegd dat een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt gedaan tenminste tien weken voordat de activiteit wordt verricht;
 • De kosten van de uit te voeren maatregel(en) zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie;
 • De financiële bijdrage beslaat maximaal 50% van de adviserings- en/of begeleidingskosten tot een maximum van € 17.500 (inclusief btw).

Meesturen bij de aanvraag

 • Beschikbare offertes

Meesturen voor de verantwoording

Bij het verantwoorden van de subsidie dienen de volgende documenten overhandigd te worden:

 • Facturen met betrekking tot de advies- en/of begeleidingswerkzaamheden;
 • Een bewijs dat er minimaal één van de maatregelen uit het advies is uitgevoerd of uitgevoerd gaat worden. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Nadat je online subsidie hebt aangevraagd, ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook je dossiernummer;
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 13 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld;
 • Als je aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Contact

Voor vragen of aanvullende informatie over deze subsidieregeling kun je contact opnemen met team Duurzaam Wonen en Werken via 140180 of duurzaamwonenenwerken@krimpenaandenijssel.nl.

Belangrijke documenten