Huiseigenaar
Huurder
Circulair
Samen naar de 100 kilo

Samen naar de 100 kilo

In een jaar maximaal 100 kilo restafval per persoon weggooien. Dat is het landelijke afvaldoel dat we ook in Krimpen aan den IJssel moeten halen. Dat halen we alleen nog lang niet!

Beter scheiden is belangrijk

Nu gooien we in Krimpen nog flink teveel restafval weg: elk jaar 177 kilo per Krimpenaar. En dat kost geld. Restafval verbranden is namelijk duur. En daar betaalt elke inwoner aan mee, via de afvalstoffenheffing. Door beter te scheiden, kunnen we die heffing samen betaalbaar houden.

Kijk hoe goed jij het afval scheiden doet

Meld je aan voor jouw persoonlijke afvalportaal van Cyclus. Daar zie je hoe vaak jij nu restafval aanbiedt. Vraag je inlogcode voor het portaal aan op cyclusnv.nl/mijngegevens.

Red grondstoffen uit je restafval

Ruim 87% van het restafval dat de gemiddelde Krimpenaar weggooit, bestaat uit waardevolle grondstoffen die we nog kunnen hergebruiken. Let bijvoorbeeld eens op:

  • Etensresten. Hier maken we compost van als jij ze in de GFT-bak gooit.
  • Verpakkingen van plastic en metaal. Doe ze bij het PMD, dan maken we er nieuw plastic en metaal van.
  • Kranten, karton en dozen. Gooi ze in de oud papierbak. We kunnen papier tot wel 7 keer opnieuw gebruiken.

Hulp bij afval scheiden

Kijk op cyclusnv.nl/afvalwijzer of download de Cyclus afval-app in je app store. Wil je iets weggooien? Zoek het hier op, dan zie je meteen in welke afvalbak het hoort. Of haal de gratis afval scheiden-waaier op bij Loket Krimpen Duurzaam.

Zo gaan we samen op weg naar de 100 kilo restafval!